ความแตกต่างระหว่างไฟฟ้า 3 เฟสกับไฟฟ้าเฟสเดียว

 • 10 เดือน ที่ผ่านมา

เวลานึกถึงระบบไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน แม้ว่าจะดูเผินๆเป็นเรื่องทั่วๆไปเข้าใจได้ง่าย แต่ผู้ประกอบการควรแยกความแตกต่างระหว่างไฟฟ้า 3 เฟส และไฟฟ้า 1 เฟสได้ โดยไฟฟ้า 3เฟส นั้นเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่นภายในโกดังสินค้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้กำลังไฟมากและมีความซับซ้อนในเชิงระบบมากกว่า ส่วนไฟฟ้า 1 เฟสนั้นพบได้ทั่วไปตามบ้านเรือน จริงๆแล้วยังมีความแตกต่างในเชิงๆต่างๆอีกด้วย บทความนี้เลยอยากนำเสนอและเปรียบเทียบความเหมือนความต่างระหว่าง ไฟฟ้า 3 เฟส และ 1 เฟส แบบเข้าใจง่ายๆ!

ระบบไฟฟ้า 1 เฟสคืออะไร?

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส คือระบบไฟมาตรฐานที่ใช้ทั่วไปในบ้านเรือน สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเช่น หลอดไฟ แอร์ ตู้เย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยระบบไฟ 1 เฟส จะประกอบไปด้วยสายไฟ 2 สายและมีแรงดันอยู่ที่ 220 โวลต์ โดยมีสายไฟเดิน 1 เส้น สายเส้นศูนย์อีก 1 สาย โดยในปัจจุบันมีการเพิ่มสายดินเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้ารั่ว

ระบบไฟฟ้า 3 เฟสคืออะไร?

สำหรับไฟฟ้า 3 เฟสนั้น ระบบจะมีความซับซ้อนมากกว่า โดยมีสายไฟทั้งหมด 4 สายและแรงดันที่ 380 โวลต์ โดยสายไฟ 3 เส้นจะเป็นไฟเดิน และเส้นที่ 4 จะเป็นเส้นศูนย์ที่ไม่มีกำลังไฟฟ้า โดยไฟฟ้า 3 เฟสนั้นจะเน้นติดตั้งภายในพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างโกดังสินค้าหรือโรงงานที่มีความจำเป็นในการใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก เช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่ ระบบตู้แช่เย็นขนาดใหญ่ ระบบไฟระดับอุตสาหกรรม

การคำนึงถึงต้นทุนต่างๆ:

ไฟฟ้า 3 เฟสนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและใช้งานที่สูงกว่า 1 เฟส แต่ทว่าสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังตัดสินใจเรื่องระบบไฟ ภายในพื้นที่ ไฟฟ้า 3 เฟสจะมีประโยชน์ในการทำงานระยะยาว แม้ว่าค่าใช้จ่ายเริ่มต้นจะสูงแต่ค่าไฟฟ้าในรายเดือนจะมีแนวโน้มที่ถูกกว่าไฟบ้าน (1 เฟส) เนื่องจากมีเรตการคิดค่าพลังงานที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นแล้วแม้ว่าค่าใช้จ่ายที่สูงในการติดตั้งระบบและการเดินสายไฟในโรงงาน หากมองในระยะยาวแล้วก็นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหากจะดำเนินการทำงานในระยะยาวแล้วมีการขยายขอบเขตการใช้ไฟฟ้าตามการเติบโตของกิจการ

ความมีประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการดำเนินงาน:

สำหรับโกดังสินค้าและโรงงาน ระบบไฟ 3 เฟสจะช่วยประการใช้พลังงานไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่าการใช้ระบบไฟบ้าน (1 เฟส) โดยนอกเหนือจากนั้นแล้วไฟฟ้า 3 เฟสสามารถติดตั้ง ระบบไฟฟ้า 1 เฟสย่อยภายในระบบใหญ่ได้ทำให้สามารถพลิกแพลงระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่ตามรูปแบบการใช้งานตามความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อสามารถเลือกบริเวณการใช้กำลังไฟมากในพื้นที่อุตสาหกรรมและเลือกใช้ระบบ 1 เฟสในพื้นที่ปกติหรือสำนักงานได้

สรุปคร่าวๆ ข้อแตกต่าง::

มาดูกันว่า ระบบไฟ 1 เฟสและระบบไฟ 3 เฟส ต่างกันอย่างไรบ้าง:

ระบบไฟฟ้า 3 เฟสคืออะไร?

 • ประกอบด้วยสายไฟ 4 เส้น (ไฟเดิน 3 เส้น and เส้นศูนย์ 1 เส้น).
 • แรงดันไฟ 380 โวลต์
 • เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานและโกดังระดับอุตสาหกรรม
 • เหมาะสำหรับการใช้งานไฟฟ้าปริมาณมากในระยะยาว
 • สามารถต่อเสิรมไฟฟ้า 1 เฟสย่อยในระบบ 3 เฟสได้เพื่อกำหนดพื้นที่การใช้ไฟทั่วไปในระบบอุตสาหกรรมได้

ระบบไฟฟ้า 1 เฟสคืออะไร?

 • ประกอบด้วยสายไฟ 2 สาย (สายไฟเดิน 1 เส้น and เส้นศูนย์ 1 เส้น)
 • แรงดันไฟ 220 โวลต์
 • เป็นระบบไฟพื้นฐานในบ้านเรือน
 • เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 • มีราคาถูกกว่าหากใช้ในปริมาณไฟเท่ากับใช้ในบ้าน

โดยสรุปแล้ว ไฟฟ้า 3 เฟส และ 1 เฟส ต่างกันที่รูปแบบการใช้งานและแรงดันไฟที่แตกต่างกัน ไฟฟ้า 3 เฟสเหมาะสำหรับการใช้ในโกดังหรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยไฟฟ้า 1 เฟส พบเจอได้ทั่วไปในบ้านเรือนปกติเนื่องจากไฟฟ้า 3 เฟสเป็นที่นิยมในการใช้งานระดับอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการควรเข้าใจความแตกต่างนี้และตัดสินใจสำหรับการลงทุนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ดี เนื่องจากจะส่งผลต่อประโยชน์ในการทำงานรวมถึงคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวหากคุณเป็นผู้ประกอบการที่กำลังมองหาพื้นที่โกดังหรือโรงงานให้เช่าในขนาดต่างๆ หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม สามารถติดต่อ เรา.

เปรียบเทียบรายการ

เปรียบเทียบ